ردیفنام خریدارمحل پروژهنوع آسانسور
1بازار بورس اوراق بهادار تهرانخیابان حافظ3 دستگاه / 8 و 21 نفره / 20 توقف
Gear Less 2.0 m / s /MRL
WITTUR / pakage
2بازار بورس اوراق بهادار تهرانخیابان حافظ1 دستگاه / 8 نفره / 6 توقف
Gear Less /1.0 m/s /VIP
WITTUR / pakage
3شرکت ساختمانی پارس گرماپروژه صبا2 دستگاه / 13 و 8 نفره / 20 توقف
Gear Less / EMF
تمام اتوماتيك / 2.0 m / s
4بنیاد تعاون سپاهپروژه آسمان1 دستگاه 16 نفره و دو دستگاه 8 نفره
2.0 m / s / تمام اتوماتيك / 22 توقف
Gear Less / WITTUR
5روزنامه همشهریمنطقه 221 دستگاه 16 نفره و دو دستگاه 12 نفره
2.0 m / s / تمام اتوماتيك / 22 توقف
Gear Less / WITTUR
6سپاه پاسدارانتهران4 دستگاه / 13 نفره / 10 توقف
Gear Less / 1.6 m/s / MRL
ZIEHL - ABEGG
7شركت كشتيراني
جمهوري اسلامي ايران
شیان2 دستگاه/ 21 نفره / 7 طبقه
Gear Less / WITTUR
8حاج آقای دهقانیولنجک2 دستگاه / 13 نفره / 16 توقف
Gear Less / 1.6 m/s
ZIEHL - ABEGG
9تعاوني مسكن شركت نفت شهران 1 دستگاه / 10 نفره / 12 توقف
Gear Less / pakage
تمام اتوماتيك ، 1.75 m/s
10شركت به پرداخت بانك ملتديباجي جنوبي2 دستگاه / 10 نفره / 12 توقف
Gear Less / pakage
تمام اتوماتيك ، 1.6 m/s
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
فهرست
تماس بگیرید